ÖKO-iskola

ÖKO-iskola

ÖKO-iskola kritériumrendszere

Feladatok tevékenységek

határidő

felelős

A/ Általános elvárások:

az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása

 

Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok körében.

1./a  Diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése  

2013. május 31.

ÖKO munkacsoport vezető
1./b Iskola mindennapos működése: folyamatos Igazgató
1./c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása folyamatos ÖKO munkacsoport, Tantestület
2. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember ÖKO munkacsoport vezető
 

3.

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása.
Zöld növények ültetése: gyakorlókert
folyamatos  

Igazgató,
ÖKO munkacsoport,
Tantestület, Technikai dolgozók, gyakorlókert: Vincze István, Tanulók

Iskola udvarának gondozása.

 

Sportpálya és udvar rendben tartása

 

Madárbarát kert kialakítása, gondozása: madáretetők javítása, madáreleség készítése, pótlása. Téli hónapokban folyamatos ÖKO munkacsoport, Osztályfőnökök,

 

 

 

Haïd  Mostefané

Környezetrendezés ősszel és tavasszal.
Szárazelem gyűjtése.
Kerékpáros kirándulás tavasszal.
Energia járőrszolgálat.
Hulladékgyűjtés ősszel és tavasszal
folyamatos és
aktualitásnak megfelelően
Iskola folyosóinak dekorálása:

Virágok
Projekt-munkák
Természetfotók
Plakátok
Diákjaink rajzai, fotói

 

 

 

folyamatos

 

Tantestület,
Diákönkormányzat,
ÖKO munkacsoport

Osztálytermek dekorálása:

Nemzeti ünnepek
Jeles napok
Természet szeretete tükröződjön

Civil szervezetekkel való kapcsolat:
Csemete Természet- és környezetvédelmi Egyesület
ÖKO munkacsoport

 

ÖKO-iskola kritériumrendszere

Feladatok tevékenységek

határidő

felelős

 

B /Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvésit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezet szemlélete.

1-2. Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit:
Különböző pedagógiai módszerek és tanulásszervezési formák alkalmazása
Projektek
Munkaközösségi munkatervek
 

 

 

 

 

 

folyamatos

 

 

Igazgató,
Tantestület

ÖKO munkacsoport,
Tantestület,  DÖK

3. Tanulók életkoruknak, képességeinek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenység, megszervezésében, megvalósításában:
DÖK programok
Projektek (egészségnevelési témahónap,
azon belül környezetvédelmi projekt,
karácsonyvárás témahét)
4. A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:
környezetvédelmi akciókon való részvétel
/aktualitás szerint/
5. Természet tanulmányozása tanteremben, iskolán kívül, szabadban:

Környezetvédelmi projekt
jeles napok
Projektek
DÖK szervezések

6. Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:
Egészségnevelési hónap
Környezetismeret órák
Kirándulások
Környezetvédelmi projekt
Iskolai testnevelés órák
Sportversenyek

 

ÖKO-iskola kritériumrendszere

 

Feladatok tevékenységek

határidő

felelős

B /Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvésit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezet szemlélete

7. Oktató-nevelő munkában helyet kap a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek.  

 

 

 

folyamatos

 

 

 

Igazgató,
Munkaközösségek
ÖKO munkacsoport

 

8. Kooperatív tanulásszervezési eljárás alkalmazása.
9. Iskolai hagyományokhoz kötődő projektek:
Szüret mulatság
Környezetvédelmi projekt
Egészségnevelési hónap
karácsonyvárás témahét

 

 

C/ Személyi feltételek, belső kapcsolatok:
Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve
1. ÖKO munkacsoport működése, mely segíti az iskola környezeti nevelési tevékenységeit. 2012. szeptember 1-tól folyamatos  

Igazgató,
ÖKO munkacsoport,
DÖK, Tantestület

2. Diákok - DÖK hatékony bevonás a környezeti nevelési feladatok végrehajtásába:
Tisztasági vetélkedő
Szárazelemgyűjtés
Szelektív hulladékgyűjtés
Házirendünk foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével.
 

folyamatos

 

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok tevékenységek

határidő

felelős

D/ tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez és kapcsolódik az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokhoz, akciókhoz.

1. Osztálykirándulások
Részvétel a Madara és Fák napján
Kapcsolódás az Orosháza napok rendezvényeihez
Csemete Egyesület rendezvényein való részvétel
Hagyományőrző projektek
Jeles napok
Sport programok
Hulladékgyűjtések: ősszel és tavasszal
Szelektív hulladékgyűjtés
Sportprogramok szervezése, kacsolódás a városi sportprogramokhoz
ÖKO-iskola találkozón való részvétel
 

 

 

 

folyamatos

 

 

Igazgató,
Tantestület
ÖKO munkacsoport
DÖK

 

Haïd Mostefané

E/ Társadalmi kapcsolatok 1.  Tagintézményekkel együttműködés és kapcsolattartás.  

folyamatos

 

2012.szeptember 27.

 

Tantestület,

ÖKO munkacsoport,
Haïd Mostfané

2. -Körlánc ÖKOiskolák Munkacsoport által szervezett találkozó

 

3. Iskolánk honlapja információkkal tájékoztatja a látogatókat folyamatos  

Tantestület