Tantestületünk

Tantestületünk

Csányi Judit intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető

Balogh Sándorné földrajz-rajz szakos tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Demkó Ildikó tanító, alsós munkaközösség- vez.

Haid Mostefané tanító, ÖKO-koordinátor

Hajduné Nagy Ilona napközis nevelő

Szászné Lévai Bettina tanár, reál munkaközösség-vezető

Wojtczakné Mátra Tünde magyar szakos tanár,könyvtáros

Szekeres Pál  tanító, fejlesztő pedagógus

Darvasi Márta tanító

Kerekes Ágnes tanító

Pallag-Héjja Réka tanító, DÖK-vezető

Podmaniczki Éva tanító, humán munkaközösség-vezető

Püski Gáborné tanító gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Rostásné Juhász-Nagy Edit matematika szakos tanár

Sárosi Gergő testnevelő tanár, tankönyvfelelős 

Szántó Éva pedagógiai asszisztens

Varga Szabolcs testnevelő tanár

Vashegyi Ágnes történelem-művelődésszervező szakos tanár, IPR-menedzser

Vincze István számítástechnika-technika-biológia szakos tanár

Bánfiné Kőrösi Csilla pedagógiai asszisztens

Hajdú Boglár magyar szakos tanár

Vitális Pálma pedagógiai asszisztens