Tantestületünk

Tantestületünk

Juhász Józsefné tanító, tagintézmény-vezető igazgató

Balogh Sándorné földrajz-rajz szakos tanár, tankönyvfelelős, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a reál munkaközösség vezetője

Bozsoky István testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő

Haid Mostefané tanító ÖKO-koordinátor

Hajduné Nagy Ilona napközis nevelő

Héjjáné Márfi Marietta tanító, alsós munkaközösség-vezető

Kaminszkiné Vígh Zsanett magyar-angol szakos tanár, gyakornok

Kiss Valéria magyar-könyvtár szakos tanár, a humán munkaközösség vezetője, könyvtáros, IPR-menedzser

Kunstár Sándorné tanító, DÖK-vezető

Podmaniczki Éva tanító

Püski Gáborné tanító gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Rostásné Juhász-Nagy Edit matematika szakos tanár

Sárosi Gergő testnevelő, gyakornok

Szatmáriné Kajári Gabriella tanító, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a közalkalmazotti tanács tagja

Szépné Demkó Ildikó tanító

Vashegyi Ágnes történelem-művelődésszervező szakos tanár

Vincze István számítástechnika-technika-biológia szakos tanár