Témahét

Témahét

Karácsonyvárás /témahét/

Célja: A tanulók megismertetése a karácsonyi ünnepkör egyes elemeivel, tartalmával. A jeles napokhoz tartozó hiedelmek, népszokások felelevenítésével hagyománytiszteletre nevelés. Az ünnepi készülődésben való aktív részvétellel az érzelmi, erkölcsi háttér megteremtése, melynek segítségével a tanulók számára nemcsak az ünnep, de a várakozás időszaka is élményt jelenthet.

Sikerkritériuma: A gyerekek 75%-a jól érzi magát. Az ünnepi szokások, népszokások megismerésével új ismereteket szereznek a tanulók, ezáltal könnyebben megértik az ünnep jelentését. Tevékenységek által az ünnepvárás részesévé válnak.

Időtartama: 2009. december 14-tol 18-ig
Szervezeti keretei: tanítási órák, szabadidős foglalkozások
Felelőse: Novák Tünde
Projekttermék: kiállítás a tanulói munkákból, gyűjtőmunkákból

Tisztelt Szülők!

Tagintézményünkben, ebben a tanévben a TÁMOP 3.1.4 pályázat által támogatott kompetencia alapú oktatás került bevezetésre. E pályázat megvalósítandó eleme a december 14-ével kezdődő héten egy témahét. Ezen a héten meghatározott tanítási órák és szabadidős tevékenységek is a karácsonyvárás jegyében telnek majd. Az egyénileg és közösen készített munkákból, összegyűjtött anyagokból kiállítást fogunk szervezni.
A program részeként tervezzük a város adventi koszorújának és betlehemének megtekintését.
A témahét eredményes megvalósításához kérjük a segítségüket, támogatásukat!

Orosháza, 2009. dec. 7.

Köszönettel: Novák Tünde
of.

Ssz.: Tevékenység Felelős Határidő Eszközök Megjegyzés
1. Tervezés/előkészítés
1.1 Megbeszélés a kollégákkal Novák Tünde 2009.dec.2.    
1.2 Szülők tájékoztatása Novák Tünde 2009.dec.7. levél  
1.3 Osztályterem díszítése szülői segítséggel Novák Tünde 2009.dec.11. karácsonyi díszek  
2. Megvalósítás/végrehajtás
2.1 Szövegértés-szövegalkotás:
Az adventi időszak, Luca napja
Novák Tünde 2009. dec. 14. CD-lejátszó, betűkártyák,
sablonok, színes kartonok,
olló, ragasztó
 
2.2 Ének-zene:
Karácsonyi dalok tanulása, zenehallgatás
Juhász Józsefné 2009. dec. 14. CD-lejátszó, kottakirakó  
2.3 Szabadidő:
Téli népszokások
Héjjáné Márfi Marietta 2009. dec. 14. könyvek, képek  
2.4 Környezetismeret:
Téli hónapok, ünnepek
Héjjáné Márfi Marietta 2009. dec. 15. ünnepi teríték kellékei  
2.5 Szövegértés-szövegalkotás:
Az ünnep vallásos jellege
Novák Tünde 2009. dec. 15. DVD-film, képek  
2.6 Szövegértés-szövegalkotás:
A karácsonyfa állítás története
Novák Tünde 2009. dec. 16. ritmushangszerek, olló,
ragasztó, színes ceruza,
karácsonyfadíszek
 
2.7 Matematika:
Számok és műveletek 10-es számkörben
Héjjáné Márfi Marietta 2009. dec. 16. számkártya, feladatlap,
szaloncukor
 
2.8 Informatika:
Karácsonyi játékok
Dienes István 2009. dec. 16. számítógépek  
2.9 Angol:
Merry Christmas!
Podmaniczki Éva 2009. dec. 16. szókártyák, feladatlap,
kirakó, memóriajáték
 
2.10 Rajz: Karácsonyfadíszek készítése Juhász Józsefné 2009. dec. 17. színes lapok, olló, ragasztó,
fonal, CD-lejátszó
 
2.11 Szabadidő:
Kézműves foglalkozás a karácsony jegyében
Héjjáné Márfi Marietta
Novák Tünde
2009. dec. 17. színes karton, olló, ragasztó,
gipszformák, festék,
mézeskalács
 
2.12 Szabadidő:
A város karácsonyfájának és adventi koszorújának megtekintése
Héjjáné Márfi Marietta
Novák Tünde
2009.dec.18. busz  
3. Zárás
3.1 Szabadidő:
A témahét értékelése, a tanulók tetszésnyilvánítás
Héjjáné Márfi Marietta
Novák Tünde
2009. dec. 18. értékelőlap  
3.2 Szabadidő:
Kiállítás rendezése
Novák Tünde 2009. dec. 19. gyűjtőmunkák, tanulói
munkák, feladatlapok
 

ÉRTÉKELÉS

Eredmények:
A témahét megvalósításában az osztályban tanító pedagógusok mindegyike részt vállalt. Az együttmuködő kollégák segítségével, szülők bevonásával változatos tevékenységeket tudtunk biztosítani a gyerekek számára. A szülők az osztályterem feldíszítésével olyan környezetet teremtettek, amely már önmagában ünnepi hangulatot biztosított.
Külvárosi iskola lévén támogatták a gyerekek városba való bejutását, valamint a kézműves délután megvalósításában is segítséget nyújtottak. A gyerekek örömmel, aktívan vettek részt a foglalkozásokon, tanítási órákon.

Nyilvánosság:
A témahét zárásaként a tanulók által készített munkákból, valamint a beérkezett gyűjtőmunkákból kiállítást rendeztünk, melyet az intézmény aulájában iskolánk tanulói, dolgozói, a szülők és az ide érkező vendégek is megtekinthettek.
A karácsonyi ünnepségen az iskola karácsonyfáját az elsősök által készített munkák díszítették. A témahétről készült fényképek iskolánk honlapján lesznek megtekinthetőek.

Karácsonyvárás témahét óravázlatai

Téma: Az adventi időszak, Luca napja (szövegértés- szövegalkotás)
Időkeret: 90 perc
Ráhangolódás:
Zenehallgatás: Csendes éj
Beszélgető kör: Mit jelent számodra a karácsony?
Feldolgozás:

 1. Titkos beszéd: karácsonnyal kapcsolatos szavak felismerése magánhangzók alapján
 2. Beszélgetés az adventi időszakról:
  1. az advent ideje, tartalma
  2. az adventi koszorú története, a színek, a gyertyák jelentése
  3. Az adventi koszorú gyertyáinak elkészítése csoportmunkában
  4. sablonok segítségével a 4 részből álló gyertya elkészítése
 3. Napi mesehallgatás:
  1. A két gyertya
 4. Luca napi hiedelmek:
  1. Luca székének faragása, Luca-napi búzahajtatás, szerelmi jóslások, szépség-és egészségvarázslás
  2. szituációs játék: Kotyolás
 5. Igaz-hamis játék
  1. az adventi időszakkal és Luca napjával kapcsolatos állítások igazságtartalmának eldöntése párokban

Értékelés

Téma: Az ünnep vallásos jellege
Időkeret: 45 perc
Ráhangolódás:
Puzzle-csoportokban a betlehemi jászol képének kirakása
Feldolgozás:

 1. Szógyűjtések, mondatalkotások a képről.
 2. eszélgetés Jézus születéséről.
 3. Betlehemes játék megtekintése felvételről.

Értékelés

Téma: A karácsonyfa állítás története
Időkeret: 90 perc
Ráhangolódás:
Ritmusgyakorlatok: Weöres Sándor: Száncsengő
Beszélgető kör: Mit gondolsz, hogyan ünnepelhették régen a karácsonyt?
Feldolgozás:

 1. Vers tanítói bemutatása:
  1. Végh György: Csillagszórós karácsonyfa
 2. Beszélgetés a karácsonyfa állítás történetéről.
 3. Érzékelozsákban karácsonyfadíszek felismerése tapintás által.
 4. Karácsonyi díszek színezése.
 5. Csoportmunkában:
  1. az elkészített díszek válogatása, csoportosítása utasításoknak megfelelően
  2. sorminta tervezése
  3. kartonból készített fenyőfa díszítése ragasztással
 6. Karácsonyi kívánság kifejezése rajzban- a rajzok kívánságládába zárása.
 7. Napi mesehallgatás:
  1. Karácsonyi kívánság

Értékelés

Szabadidős foglalkozás 2009. dec. 14.
Beszélgetés a télről: téli hónapok, ünnepek, népszokások. Lucázás, betlehemezés.
Gyerekek ismereteinek bővítése, könyvek nézegetése.
Tantárgy: környezetismeret
Osztály: 1.
Ideje: 2009. dec. 15.
Helye: OVÁI és PSZI Czina Sándor Tagintézmény
Tananyag: Téli hónapok, ünnepek. Az emberek télen.
Szükséges eszközök: tányérok, evőeszközök, szalvéta, poharak, asztalterítő, CD, CD-lejátszó, asztaldísz, gyertyák
Feladatok: kommunikációs készségek fejlesztése; együttműködési képesség társakkal csoportmunka során; tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása; tudásszerző képesség: kreativitás fejlesztése

 1. Beszélgetés : évszakok, téli hónapok, téli ünnepek. 10'
 2. évszakok felsorolása, téli hónapok neve, téli népszokások, ünnepek Luca-nap, betlehemezés
 3. Beszélgetőkör a karácsony várásáról 15'
 4. a szőnyegen körben ülve karácsonyi dal hallgatása CD-ről a dal kapcsán kinek mi jutott eszébe
  1. érzések, gondolatok megfogalmazása
  2. hogyan készülünk a karácsonyra? –tanulói beszámolók (takarítás, lakásdíszítés, ajándékkészítés, sütés-főzés)
  3. karácsonyi menü – tanulói beszámolók a családi szokásokról
 5. Ünnepi asztal megterítése csoportokban 15'
 6. Egymás asztalának megtekintése, vélemény, értékelés 5'

Tantárgy: matematika
Osztály: 1.
Helye: OVÁI és PSZI Czina Sándor Tagintézmény
Tananyag: Számok és műveletek 10-es számkörben
Szükséges eszközök: tankönyv, feladatlap, szaloncukor
Feladatok: számlálás, számolás: számok megjelenítése kirakással; kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat fejlesztése; együttműködési képesség társakkal csoportmunka során; tanulási képességek fejlesztése; emlékezet fejlesztése

 1. 1. Beszélgetés a télről.
  1. Motiváció: Számországban is tél van, a számok is készülődnek.
 2. Számlálás 10-ig növekvő és csökkenő sorrendbe.
 3. Egy szám vagyok, ami… számok bemutatása
 4. Válogatás: páros – páratlan számok megjelenítés cselekvéssel
 5. Tankönyv 55. o. 1. feladat – önálló munka (számegyenesen számok jelölése, páratlan kék, páros piros színnel)
 6. Tankönyv 55. o. 2. feladat. – páros munka (számszomszédok)
 7. Tankönyv 55. o. 3. feladat – páros munka (számok növekvő sorrendbe rendezése)
 8. 10 bontása – csoportmunkában szaloncukrokkal – bontás leolvasása szóban
 9. Differenciált egyéni munka feladatlapon – fenyődíszek színezése
  • 1. csoport: a 10 bontása
  • 2. csoport: a 8 bontása
  • 3. csoport: a 6 bontása
 10. Gondoltam egy számot
 11. Egyéni és csoportmunka érékelése

Szabadidős foglalkozás 2009. dec. 18.
Séta a belvárosban. A város karácsonyfájának, a betlehemi lángnak a megnézése. A művelődési házban megnéztük az Orosháza-kör felhívására készített betlehemeket.

Ének-zene 1. osztály
Ido: 2009. december 14. 3. óra
Téma: Készüljünk karácsonyra! Karácsonyi dalok éneklése, hallgatása.
Nevelési feladat: A karácsonyi hangulat, a várakozás és az ajándékozás méltó körülményeinek megteremtése.
Készítette: Juhász Józsefné
Ráhangolódás

 1. 1. Légzőgyakorlat
  • Testmozgás utánzással(hópelyhek szállingóznak, lesöprés, elsöprés)
  • Hanglépcső ( szólmizációs hangok kézjelről)
 2. Télapós dalok ismétlése
 3. Beszélgetés: Mit tudunk a karácsonyról?
 4. Dallamutánzás, ritmustaps: " Várom a karácsonyt!"
  • Idő:10 perc
  • Cél: Karácsonyi dalok éneklése, tanulása. Karácsonyi zenék hallgatása.

Feldolgozás

 1. Új dal tanulása: Kirje, kirje …
  1. Képolvasás (Tk. 18. oldal)
  2. A dal meghallgatása CD-rol
  3. Tanítói bemutatás
  4. A tanulók éneklik tapssal, koppintással, kézmozdulatokkal kísérve
  5. Az elso sor kottájának kirakása a táblára
   • Idő: 10 perc
   • Eszköz: Tankönyv, CD, magnó, kottakirakó
 2. Ismerős karácsonyi dalok felelevenítése, éneklése
  1. Zenehallgatás CD-ről: " Kiskarácsony, nagykarácsony…"
  2. Éneklés körben elhelyezkedve, kézfogással 1., 2., 3. versszakkal
   • Idő: 10 perc
   • Eszköz: Magnó, CD
 3. Zenehallgatás
  1. " Mennyből az angyal…"
  2. " A Kisjézus megszületett…"
   • Idő: 8 perc
   • Eszköz: Magnó, CD
 4. Rögzítés: " Kirje, kirje kisdedecske…"
  1. Egyenletes járással
  2. " tá szünettel " kísérve
   • Idő: 7 perc

Értékelés

Óravázlat
Rajz és vizuális kultúra 1. osztály
Idő: 2009. december 17. 3-4. óra
Téma: Karácsonyi díszek készítése
Nevelési feladat: A karácsonyi hangulat megteremtése, a saját készítésű tárgyak értéke, esztétikai nevelés.
Készítette: Juhász Józsefné
Ráhangolódás:

 1. Beszélgetés a karácsonyról, a betlehemről, a karácsonyi jelképekről.
 2. Zenehallgatás: " Kiskarácsony, nagykarácsony…"
 3. A tanító röviden elmeséli a kis fenyőfa történetét
 4. Problémafelvetés: Hogyan lesz a fenyőfából karácsonyfa?

Mitől szép a karácsonyfa?
Idő: 15 perc
Eszköz: CD, magnó, kép feldíszített karácsonyfáról és fenyőfáról, nagy fenyőágak
Cél: A csupasz fenyőágak feldíszítése saját készítésű díszekkel
Előkészület: 4 fős csoportok alkotása ( jó, közepes és gyengébb kézügyességű gyerekek kerülnek egy csoportba ).
Eszközök kiosztása: újságpapír alátétnek, színespapír, olló, ragasztó, fonál
Idő: 10 perc

Feldolgozás

 1. A sablonok megtekintése, kiválasztása csoportonként.
 2. A színes papírok kiválasztása
 3. A sablonok körberajzolása a színes papírokon a megbeszéltek alapján (2 oldalú lesz a dísz).
 4. Kivágás.
 5. Összeillesztés ragasztó nélkül.
 6. A fonál behelyezése a színes papírok közé.
 7. Összeragasztás.
  • A csoportok tagjai segítenek egymásnak és közösen megbeszélik, hogy milyen díszeket és milyen színeket választanak. Egy csoporton belül 8-10 papírdísz is elkészülhet.
  • Munka közben karácsonyi zene szól CD-ről.
  • Részidő: 40 perc
 8. Rendcsinálás az asztalokon; a csoportok megbeszélik, hogy mely díszeket fogják felakasztani a fenyőágra (véleményalkotás, meggyőzés).
  • Részidő:10 perc
 9. A csoportok bemutatják az általuk elkészített legszebb díszeket és felakasztják a fenyőágakra.
  • Beszélgetés: Hogyan lett a fenyőfaágból karácsonyfaág?
  • Részidő: 5 perc
 10. A feldíszített fenyőágak elhelyezése, rögzítése a tanteremben.
  • A csoportok megtekintik, körbejárják egymás karácsonyfaágait.
  • Részidő: 5 perc
 11. Rendrakás, a hulladék eltakarítása
  • Részidő: 5 perc

Értékelés

Helyszín: 1. osztály
Orosháza Város Általános Iskolája Czina Sándor Tagintézmény 5900 Orosháza, Ifjúság u. 7.
Időpont: 2009. december 16. szerda 4. és 6. óra
Tananyag: Merry Christmas
Az óra menete:

 1. Ráhangolódás (5 perc)
  • Angol nyelvű karácsonyi dal meghallgatása – White Christmas by Frank Sinatra with Bing Crosby
  • Beszélgetés: Milyen egyéb angol nyelvű karácsonyi dalt ismernek még a gyerekek?
 2. Témafeldolgozás
  • Eltérő szokások karácsonykor Magyarországon és az angolul beszélő országokban
  • Csoportalakítás: 4-4 fő
  • Kirakó 4 fős csoportokban – Mikulás képének kirakása versenyszerűen a csoportok között (5 perc)
  • Karácsonnyal kapcsolatos kifejezések megtanulása (5 perc)
  • Párok létrehozása
  • A csoport egyik felének:
   • Párban feladatlap megoldása: - két kép közötti különbség megfigyelése, a hiányos kiegészítése
   • családi kép színezése tetszőlegesen
   • rejtett kép színezése adott színkód alapján (10 perc)
   • A csoport másik felének:
    • Memóriajáték (utána csere)
    • Egyszerű karácsonyi köszöntő, dal megtanulása – We wish you a Merry Christmas... (5 perc)
 3. Befejezés (5 perc)
  • Az órai munka értékelése
  • A megtanult kifejezések átismétlése
  • Elköszönés a tanult köszöntővel

Informatika óratervezet
Czina Sándor Tagintézmény
1. osztály
Karácsonyi készülődés
Dienes István
2009.12.16.
I. Bevezetés:

 • Beszélgetés a Mikulás ünnepről.
 • Milyen ünnepnap következik?
 • Beszélgetés a Karácsonyi ünnepekről.
 • Népszokások, családi szokások, tevékenységek, adventi koszorú jelentése stb.

II. Fő rész:

 • Karácsonyi weboldalak felkeresése.
 • Karácsonyi képek keresése.
 • Karácsonyi rajz készítése Paint program segítségével.
 • Az elkészült rajzok elemzése, értékelése.

III. Befejező rész:

 • Az új ismeretek, ismétlése, elmélyítése.
 • A Santa Claus c. játék megismerése.