TÁMOP 3.4.3

TÁMOP 3.4.3

 

Arany Dobókocka Térségi Matematika Verseny
2010. december 10.

 Orosháza városban a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola matematika munkaközössége - az akkor még saját szervezésű - matematika írásbeli felvételik után hosszú évekig szakmai megbeszélésre hívta a város általános iskoláinak matematika szakos tanárait.
A tanácskozásokon szinte minden alkalommal felmerült, hogy a humán területek tehetséges tanulóinak sokféle megmérettetési lehetőségük van, míg a matematika ebből a szempontból hátrányos helyzetben van. A felmenő rendszerű Zrínyi Ilona matematika versenyt, a Kalmár László – versenyt kifejezetten a legtehetségesebbek részére írják ki, a feladatok a matematikában egyébként ügyes tanulóknak is igen nehezek. Egybehangzó véleményként hangzott el, hogy jó lenne egy városi-térségi matematika verseny, amely tömegesebb részvételt tenne lehetővé a matematikában jeleskedő általános iskoláskorú diákoknak.
A legelső egységes matematika írásbeli felvételi után (2004.) már körvonalazódni látszott, hogy az akkor még orosházi Czina Sándor Általános Iskola reál munkaközössége vállalja a matematika verseny meghirdetését és lebonyolítását. Az ötlet realizálásában sokat segített, hogy ez az iskola hosszú évek óta szervezi a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Verseny városi-területi fordulóját. Annak tapasztalatai alapján a reál munkaközösség az akkori vezetőjével, Pusztai Ádámné matematika-fizika szakos tanárral hozzákezdett az „Arany dobókocka” városi-területi matematika verseny szervezéséhez, lebonyolításához, először 2005-ben. A megmérettetés célja az évek során bővült, hiszen a helyi középiskolák felvételi mentességet adtak matematikából annak a 8. osztályos diáknak, aki az I. vagy a II. helyezést érte el, elismerve ennek a versenynek a rangját. Emellett még mindig tömegesnek mondható a részvétel, amely a reál tárgyak esetében komoly eredménynek számít.
A verseny mindezek mellett a matematika tanárok fóruma is, itt nyílik alkalom az aktuális matematika-oktatási kérdések megbeszélésére, tapasztalatok cseréjére.  

Művészeti Szemle
2011. március 19.

Iskolánk igen kedvelt egyik legrégebbi hagyományának számító rendezvényünk kb. 25 éves múltra tekint vissza. A kezdetekben még Ki-mit-tud? néven szerepelt, a körülöttünk végbemeno változások, és igények hatására ma már a Művészeti Szemle nevet viseli. Célunk az eredetiség, ötletgazdagságra való törekvés mellett a gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv formálása, melynek során nagy szerep jut a motivációnak, az érzelmeknek is. Ezzel a programmal lehetőséget kívánunk biztosítani tanulóink számára a tanórákon, a tárgyi tudáson keresztül megszerzett, de azon túlmutató képességek, kompetenciák kibontakoztatásához. (drámapedagógiai elemek elsajátítása, alkalmazása, beszéd- és mozgáskultúra, kommunikációs képesség, szociális érzékenység, csoportmunka) Erre az egész iskolát megmozgató bemutatkozásra annál is inkább szükség van, mivel iskolánk a városrész kulturális életének szinte egyetlen lehetséges helyszíne.
Minden évben a márciusi ifjakról való megemlékezés alkalmából rendezett ünnepélyes iskolagyűléshez kapcsoljuk ezt a programot, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az ifjúságot talán leginkább megérintő nemzeti ünnepünk méltó keretbe foglalja ezt a mindenki számára emlékezetes eseményt. Az idén februárban hirdettük meg, a benevezési határidő március 7-e volt. Az egyéni és csoportos produkciókkal öt kategóriában – vers- és prózamondás, jelenet, tánc, ének-zene – hangszer és paródia – indulhattak tanulóink. A 26 produkcióban összesen 187 tanuló lépett színpadra, műsorukat háromtagú zsűri értékelte alsó- és felső tagozatot külön-külön. Ennek a programnak méltó befejezést ad a szülőknek és érdeklődőknek rendezett Gálaműsor, melyen a zsűri és a tantestület által legjobbnak ítélt produkciók újra bemutatásra kerülnek. Jelen esetben a 26-ból 14 műsorszám, április 1-jén fél öttől, mely programunkra nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.