Tantárgytömb

Tantárgytömb

Tantárgytömbös oktatás - folyamatleírás

A 2009/2010. tanévben intézményünk részt vesz a TÁMOP 3.1.4. pályázatban. A pályázat sikeres lebonyolításának feltétele, hogy az intézményben elso évben a szakrendszeru tanórák 5%-ban, második évben 10%-ban és a harmadik évben 15%-ban tantárgytömbösített oktatás folyjon. A nyertes pályázatról értesülve megkezdtük a tantárgytömbös oktatás szervezési feladatait. Mivel segítséget nem kaptunk senkitol, ezért a saját elgondolásunk alapján a technika tantárgyat gondoltuk tömbösíteni. E szerint az elgondolás szerint a tömbösítést Vincze István kollégám hajtotta volna végre. A szeptemberi nyitóértekezlet után már kaptunk megfelelo információt a megvalósításhoz. Ekkor vált világossá számunkra, hogy az eredeti elgondolásunk nem fogja lefedni az elvárt 5%-ot. Ekkor láttunk neki olyan tantárgy kiválasztásához, amelynek az éves óraszáma eléri az iskolai szakrendszeru órák számának 5%-át. Az eredeti technika tantárgy óraszáma kevés lett volna, így esett a választás a matematika tantárgyra. Kiszámolva az éves szakrendszeru órák 5%-át világossá vált, hogy az általunk csak az 5. osztályba tervezett tömbösítés nem fogja kitenni az éves 5%-ot. Ezért a 6. osztályunkban is betömbösítettük a matematika tantárgyat. Mindkét osztályban matematikából a szakrendszeru órák mellett nem szakrendszeru órák is vannak. Ahhoz, hogy a 6. osztályban teljesítheto legyen a tantárgytömbösített oktatás, módosítani kellett a helyi tantervünkben a nem szakrendszeru óratervet. A 6. osztályban eredetileg 4 nem szakrendszeru és 3 szakrendszeru matematika óra volt tervezve. A nem szakrendszeru órák számát kellett csökkentenünk és növelni a szakrendszeru órák számát. A módosítás után a 6. osztályban 5 szakrendszeru és 2 nem szakrendszeru matematika óra volt ciklusonként. Az 5. osztályban nem volt szükség módosításokra, mert eredetileg is 5 szakrendszeru és 3 nem szakrendszeru matematika óra volt ciklusonként. Mivel a pályázat megvalósítása csúszott, ezért a megvalósítás csak október 1-jétol indult. Ekkora elkészítettük az új órarendet, amely már tartalmazta a tantárgytömbös matematika órákat 5. és 6. osztályokban. Mivel kéthetes ciklikus órarendünk volt, a tervezés során úgy gondolkodtunk, hogy egyik héten az 5., a másik héten a 6. osztályban legyenek a tantárgytömbösített órák. Mivel feltétele a tantárgytömbösítésnek, hogy a tömbök között el kell telnie egy hétnek, míg a gyerekeknek nincs szakrendszeru matematika órája úgy döntöttünk, hogy erre a hétre tesszük a gyerekek nem szakrendszeru matematika óráit. Így kialakult az órarend, melyben egyik héten az 5. osztályban nem szakrendszeru órák és 6. osztályos tantárgytömbös órák, a másik héten 5. osztályban tantárgytömbös órák és nem szakrendszeru órák a 6. osztályban. Szempont volt még az órarend megalkotásakor, hogy tanítási szünetek miatt milyen napokon marad el a legkevesebb óra. Így került kialakításra, hogy a szerdai napokon fejezik be a napot 3 matematika órával a gyerekek és a csütörtöki napokon 2 matematika órával kezdik a napot. Mindkét osztályban ugyanígy osztottuk be az órákat. A szakmai nyitóértekezleten javaslatként hangzott el a 3+2-es bontás, ezt alkalmaztuk mi is.
A tantárgytömbös oktatás tervezése, gyakorlati kivitelezése során figyelni kellett a 3+2 bontás miatt a pedagógiai és szakmai feladatokra egyaránt. Októbertol a tanmeneteket át kellett dolgozni, több szempontot figyelembe véve. A tervezés során felmerült egyik ilyen probléma a témazáró dolgozat írása csak a tantárgytömb elso vagy negyedik óráján íratható. A gyakorlati kivitelezés során az volt tapasztalható, hogy a 3. tömbös órára a gyerekek szellemileg elfáradtak, nehezen vagy egyáltalán nem is tudták a kituzött célokat elérni. Ennek kiküszöbölésére a második tömbös óra közepén különbözo készségeket fejleszto játékokat kellett beiktatni. A játékos piheno után már egy kicsit könnyebben lehetett befejezni az aznapra kituzött feladatokat. A tömbös órákon, mivel a matematika tantárgy tantervi követelményei nem teszik lehetové a gyakorló órákat a legtöbb órán új anyagot kellett venni. Ez a 3 tömbös órát tartalmazó napon nagyon nehezen volt kivitelezheto mind a gyerekek, mind a pedagógus részérol. A tanórák hatékonyságának növelésére sok játékos feladatot kellett kitalálni, és élvezetessé, tevékenységközpontúvá tenni az órákat. Cél , hogy a fenntartás idejére és továbbvitelre az elso évben szerzett tapasztalatokat beépítve tervezzük meg munkánkat.
Orosháza, 2010. június 15.

Adamcsik Norbert (matematika tanár)

Óravázlat

Matematika 6. osztály (tantárgytömbös)
Ideje: 2009. 04. 29. 1-2. óra (90 perc)
Téma: Háromszögek belso és külso szögeinek összege közötti összefüggések
Nevelési-oktatási feladat: A háromszögek belso és külso szögeinek összege közötti összefüggések megláttatása a tapasztalás útján. A tulajdonságok megfogalmazása és igazolása.
Készítette: Adamcsik Norbert
Eszközök: füzet, feladatlapok, háromszögek, színespapír, olló, ragasztó, szívószál, laptop, projektor, az óra feladatait és azok megoldásait is tartalmazó ppt.
Ráhangolódás:

 • Kelj fel Jancsi! – fejszámolás egész számokkal
 • Idő: 5 perc
 • Cél: A matematikai műveletek felidézése
Feldolgozás
 1. A háromszög fogalmának átismétlése.
 2. A háromszög oldalak és szögek közötti összefüggései (rajzok) – feladatlap, önálló munka
  • Részidő: 10 perc
 3. Hiányos mondatok kiegészítése - a háromszög oldalak és szögek közötti összefüggései – páros munka
  • Részidő: 10 perc
 4. Háromszögek rendszerezése – halmazábra, önálló munka
  • Részidő: 5 perc
 5. Háromszögek belső szögei közötti összefüggések – egyéni munka
  • Az osztály minden csoportja 4 háromszöget (hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, szabályos) kap. A háromszögeket szét kell tépkedni és a csúcsoknál lévő szögeket összeilleszteni.
  • A felfedezett szabály megbeszélése, megfogalmazása, leírása a füzetbe. – csoportmunka
  • Részidő: 10 perc
 6. Háromszög hiányzó belső szögének kiszámítása. – páros munka
  • Részidő: 5 perc
 7. Igaz vagy hamis. – egyéni munka
  • Részidő: 5 perc
 8. Háromszög egy belső és a mellette fekvő külső szöge közötti összefüggés. – csoportmunka
  • Részidő: 5 perc
 9. Háromszög külső szögeinek összege. – frontális
  • Részidő: 10 perc
  • A felfedezett szabály megbeszélése, megfogalmazása, leírása a füzetbe. – csoportmunka
  • Részidő: 5 perc
 10. Háromszög hiányzó szögeinek kiszámítása
  • Részidő: 10 perc
Értékelés