Matematika

Matematika

A kötelező óraszámon felüli matematika tantárgyi fejlesztés támogatása a projektben résztvevő tanulók részére a választott tématerülethez kapcsolódóan.

A foglalkozások során a 7. osztályos matematika anyagot tekintettük át, a környezetvédelem témájához kapcsolódó feladatok segítségével. Az osztályból két 13-13 fős csoportban dolgoztunk, a hatékonyabb munkavégzés, könnyebb megértés éedekében.

Sorszám

Dátum

Tevékenység

1.

2014.02.06. Hatványozás, műveletek hatványokkal

2.

2014.02.13. Osztó, többszörös. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

3.

2014.02.20. Összevonás a racionális számok halmazán

4.

2014.02.27. Mennyiségek törtrésze

5.

2014.03.06. Százalékszámítás, Arányos következtetések

6.

2014.03.13. Szöveges feladatok megoldás egyenlettel, egyenlőtlenséggel

7.

2014.03.20. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása

8.

2014.03.27. Geometriai transzformációk: Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés

9.

2014.04.03. Geometriai transzformációk: Eltolás, forgatás

10.

2014.04.10. Algebrai kifejezések: Helyettesítési érték kiszámítása

11.

2014.04.24. Algebrai kifejezések: Egynemű algebrai kifejezések összevonása

12.

2014.05.08. Háromszögek szerkesztése, egybevágósági
alapesetek

13.

2014.05.15. Négyszögek (trapéz, paralelogramma) szerkesztése

14.

2014.05.22. Négyszögek (deltoid, rombusz) szerkesztése alapesetekben

15.

2014.05.29. Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaságok szemléltetése grafikonon