3 hetet meghaladó projekt

3 hetet meghaladó projekt

Környezetvédelem /3 hetet meghaladó projekt/

Célja: A tanulók megismertetése a szukebb környezet jellemzoivel, s a tágabb társadalmi és természeti folyamatok törvényszeruségeivel. Gyakorlati példákon keresztül észrevétetni a kedvezo-kedvezotlen folyamatokat, a családok, munkahelyek felelosségét. Így elosegíteni a mai kisiskolások környezettudatos felnotté válását.
Sikerkritériuma: A tanulók 70%-ának tetszettek és hasznosnak találták a foglalkozásokat; felszólítás nélkül is vigyáznak a tanterem rendjére; takarékosan bánnak az energiával és a vízzel; a következo hulladékgyujtésen is eredményesek lesznek; folyamatosan gyujtik a szárazelemet; télen etetik a madarakat; társaikat is környezettudatos magatartásra buzdítják
Időtartama: 2009. november 2-tol 2009. november 26.
Szervezeti keretei: tanítási órák, szabadidos foglalkozások
Felelőse: Szatmáriné Kajári Gabriella
Projekttermék: tabló, rajz, plakát, zöldség-és gyümölcsbáb, napló

Levél a szülőknek:

Tisztelt Szülők!

Ismeretes Önök előtt, hogy gyermekük részt vesz a TÁMOP 3.1.4 pályázat által támogatott kompetencia alapú oktatásban. A pályázat része esetünkben egy három hetet meghaladó projekt lebonyolítása november első három hetében.
Ennek témája: Környezetvédelem.
Az első héten az előkészítés, szervezés, a feladatok kijelölése történik meg. A második héten a tényleges témafeldolgozás. Ezzel foglalkozunk szövegértés-szövegalkotás órákon, egy matematika, egy környezetismeret, egy rajz, egy technika, egy informatika órán, s két délutáni szabadidős foglalkozáson. A harmadik héten kiállítjuk a gyerekmunkákat, s a gyűjtött anyagot. A program része lesz, hogy november 10-én, kedden 10 órakor elmegyünk a kutyamenhelyre. A gyerekek szállítását szülői segítséggel oldjuk meg. Gyűjteni olyan dolgokat kell, amin rajta van az "újra hasznosított" embléma.
Köszönöm segítségüket: Szatmáriné Kajári Gabriella
osztályfőnök

Orosháza, 2009. nov. 2.

  Tevékenység Felelős Határidő Eszközök Megjegyzés
1. Tervezés/előkészítés
1.1 Megbeszélés a kollégákkal Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. okt. 22. Tájékozódás a szakirodalomban  
1.2 Szülők tájékoztatása Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 2. levél  
2. Megvalósítás/végrehajtás
2.1 Szöv.é.szöv.a.: A projekt indítása, témák kiválasztása Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 5. Szakkönyvek, a gyerekek tapasztalatai  
2.2 Szöv.é.szöv.a.: Naplóvezetés megbeszélése, tetszésnyilvánítás formája Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 5. A naplóvezetés tartalmi és formai jegyeinek megbeszélése; a "smile" , mint tetszésnyilvánítási szimbólum  
2.3 Szöv.é.szöv.a: Ismeretterjesztő film megtekintése a hulladékhasznosításról Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 6. Dvd film  
2.4 Szöv.é.szöv.a.: A szelektív hulladékgyűjtés fogalma ; gyűjtőmunka indítása Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 6. ÖKO kht munkafüzete; "újrahasznosítható" és "természetbarát termék" szimbólumának bemutatása  
2.5 Szabadidő: Tanulmányi séta Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 6. A gyűjtőkonténerek színének megfigyelése  
2.6 Szöv.é.szöv.a.: A szelektív hulladékgyűjtés Szatmáriné Kajári Gabriella 2009. nov. 9. Rendszerezés. A szemét és a hulladék fogalma. A komposztálás.Feladatlap  
2.7 Körny.ism.: A madarak haszna Püski Gáborné 2009. nov. 9. Madáretetés.Költözomadarak.
Irodalmi szemelvények. Feladatlap.
 
2.8 Szatmáriné Kajári Gabriella Szöv.é.szöv.a.:Mit tehetünk a természet rendjének megóvásáért? 2009.nov. 10. Tanácsok adása, célok meghatározása csoportmunkában  
2.9 Szöv.é.szöv.a.: Ilyen volt, ilyen lett… Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 10. Plakátkészítés  
2.10 Rajz: Tájkép készítése préselt falevelekből Juhász Józsefné 2009.nov. 10. Tájképkészítés csoportmunkában  
2.11 Szöv.é.szöv.a.: Kutyaságok Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 11. Hirdetések, ism.közlő táblák, szövegek tudatos olvasása; következtetések  
2.12 Szöv.é.szöv.a.: Kutyaságok Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 11. Hirdetések, ism.közlő táblák, szövegek tudatos olvasása; következtetések  
2.13 Technika: Bábok készítése zöldségbol, gyümölcsből Juhász Józsefné 2009.nov. 11. Kreativitás, fantázia fejlesztése a bábkészítés során  
2.14 Szabadidő: Origamizás Püski Gáborné 2009.nov. 11. Környezetünkben gyakran eloforduló növények, állatok hajtogatása  
2.15 Informatika : Teszt a hulladékgyujtésről Dienes István 2009.nov. 12. Ismeretek rendszerezése  
2.16 Szöv.é.szöv.a.: Látogatás a városi komposzttelepre Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 12. A komposztálási lehetoség bemutatása, a munkafolyamatok megtekintése  
2.17 Szöv.é.szöv.a.: Látogatás a kutyamenhelyre Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 12. Kik gondoskodnak a gazdátlanul maradt állatokról? Felelősségérzet befolyásolása  
2.18 Szabadidő: Madáretetokészítés Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 12. Gyujtött, újrahasznosítható és természetes anyagokból készítjük; felelősségérzet alakítása  
2.19 Szöv.é.szöv.a.: Állati hírességek Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 13. Ism.terj. szöveg olvasása, ismeretek feldolgozása, rendszerezés  
2.20 Szöv.é.szöv.a.: Állati hírességek Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 13. Ism.terj. szöveg olvasása, ismeretek feldolgozása, rendszerezés  
3. Zárás
3.1 Szabadidő: Az elkészült munkadarabokból tabló összeállítása Szatmáriné Kajári Gabriella
Püski Gáborné
Juhász Józsefné
2009.nov. 26. Válogatás, tolerancia, ízlésfejlesztés  
3.2 Szabadidő: A projekt tartalmi áttekintése Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 26. Az események, feldolgozott témák áttekintése a munkadarabok, a napló alapján.  
3.3 Szabadidő: Hogy tetszett? Hasznos volt? Szatmáriné Kajári Gabriella 2009.nov. 26. Tetszésnyilvánítás a megismert szimbólumokkal kifejezve  

ÉRTÉKELÉS

Eredmények: A gyerekek életkorának és helyi adottságainknak megfelelően választottuk ki a feldolgozásra kerülő témákat. Minden segítséget megkaptunk a szülőktől. Vitték az osztályt a külső helyszínekre, a kért gyűjtőmunkában maximális támogatást adtak. A gyerekek könyveket hoztak, aktívak voltak a foglalkozásokon, szívesen végezték a gyűjtőmunkát. A mindennapi életünkben tapasztalható, hogy figyelnek a megbeszélt fontos teendőkre.
Nyilvánosság: A projekt zárásaként tablót készítünk. Egyéb munkadarabjainkból is állítunk ki, amit az iskola aulájában helyezünk el. Így a szülők, s minden iskolánkba betérő értesül erről a tevékenységről. A kutyamenhelyen tett látogatásunkról újságcikk, a helyi TV-ben rövid hír számolt be. A projektről képeket teszünk fel iskolánk honlapjára.

Környezetvédelmi projekt óravázlatai

Szövegértés, szövegalkotás
A projekt célja: A tanulók megismertetése a szűkebb környezet jellemzőivel, s a tágabb társadalmi és természeti folyamatok törvényszerűségeivel. Gyakorlati példákon keresztül észrevétetni a kedvező-kedvezotlen folyamatokat, az egyén, a családok, a munkahelyek felelősségét. Így elősegíteni a mai kisiskolások környezettudatos felnőtté válását.
Képességek, készségek fejlesztése: Mintakövetés széleskörű tapasztalatszerzés alapján.
Értékek, szabályok, viselkedési formák bemutatása iskolai, családi és a tágabb környezet példái alapján. Felelősségérzet alakítása az élőlényekkel kapcsolatban. A megfigyelőképesség, a szóbeli kifejezőképesség ,az olvasás, fantázia fejlesztése.

A projekt indítása, 2 óra
Ráhangolódás:
Megnyugtató zene hallgatása. Lazulj el! Hova képzeled magad, milyen környezetbe? Érzések, vélemények elmondása, lerajzolása
Idő: 15 perc
Eszköz: CD, papír, színes ceruza
Feldolgozás

 1. Hogy még sokáig élvezhessük a természet adta örömöket, vigyáznunk kell rá.
  • Mit jelent a szó: környezet?
  • A csoportok írják össze mire gondolnak!
  • Ellenőrzés
  • Idő: 10 perc
  • Eszköz: lap, írószer
 2. A környezet szó megkeresése az Ablak zsiráfban
  • A csoportok olvassák el egymásnak a meghatározást
  • Bemutatás hangos olvasással
  • Idő: 10 perc
  • Eszköz: Ablak zsiráf
 3. Mire kell vigyáznunk, mit kell védenünk? A csoportok gyűjtsék össze mire gondolnak.
  • Ellenőrzés után a fogalmakból táblánál szópiramist alkotunk. (víz, föld, levegő, állatok, növények)
  • Idő: 15 perc
  • Eszköz:lap, írószer
 4. Rajzoljuk meg ezt a környezetet! 2 ív csomagolópapírra föld, víz, levegő színezése, majd az előző feladatban gyűjtött fogalmak felrakása a megfelelő helyre.
  • Idő: 20 perc
  • Eszköz: 2 ív csomagolópapír, zsírkréta
 5. Beszélgetés az ember felelősségéről
  • Idő: 5 perc
  • A projekt kapcsán feldolgozásra kerülő témák meghatározása
  • Séta a környéken
  • Szelektív hulladékgyűjtés
  • Gondoskodás a madarakról
  • Látogatás a kutyamenhelyre
  • Látogatás a városi komposztálótelepre
  • Origamizás
  • Rajz és bábkészítés
  • Film megtekintése
  • Idő: 10 perc
 6. Játék: zsákban növényi részek, termések, levél, toll – ismerd fel ezeket tapintás alapján
  • Idő: 5 perc
  • Eszköz: tapintással felismerendő növényi részek
 7. Naplóvezetés, tetszésnyilvánítás megbeszélése A projekt órákról naplót fognak vezetni a gyerekek. A naplóvezetés fontosabb ismérvei
 8. Gyűjtőmunka indítása: újrahasznosítható szimbólummal ellátott csomagolások gyűjtése
  • A szimbólum megismertetése a tanulókkal
  • Idő: 5 perc
  • Eszköz: A szimbólum bemutatása

Értékelés

Ismeretterjesztő film megtekintése. A szelektív hulladékgyűjtés
1+2 óra

 1. Ismeretterjesztő film : vásárlási szokások – a háztartásokban keletkező hulladék válogatása. A hulladékok újrafeldolgozása
  • Idő: 45 perc
  • Eszköz: DVD film
 2. Élmények megbeszélése a film kapcsán
  • Idő: 10 perc

Ráhangolódás

Zenehallgatás
Következtetés: a természet rendjének fenntartása érdekében óvnunk kell környezetünket.
Idő: 7 perc

Feldolgozás

 1. Írjatok össze minél több dolgot, ami a tanteremben található.Rendezzétek aszerint, hogy miből készült. (papír, fém, fa , műanyag , üveg)
  • Csoport munka
  • Idő: 10 perc
  • Eszköz: papírlapok, írószer
 2. A hulladék és a szemét fogalmának megkülönböztetése
  • Hivatkozás a filmben látottakra.
  • Frontális beszélgetés
 3. Feladatlap megoldása önállóan (újrahasznosítható anyagok)
  • Idő: 5 perc
  • Eszköz :feladatlap
 4. A komposztálás:- példák a családban
  • Idő: 10 perc
 5. Feladatlap: Igaz- hamis, önálló válaszadás
  • Idő: 20 perc
  • Eszköz: Öko kiadvány – feladatlap
 6. "Öko Panna és Palkó kalandjai" füzet : olvasás, színezés
  • Idő: 20 perc
  • Eszköz: munkafüzet, színes ceruza
  • Önálló munka

Értékelés

Szabadidő
Séta a környéken
Megfigyelési feladatok: Az utcák rendezettsége
Mit csinálnak az avarral az emberek?
Szelektív gyűjtőkonténerek színe, mibe mit teszünk?
Mivel közlekednek? ( gyalogos, kerékpáros, autós aránya)

Kutyaságok - 2 óra
Ráhangolódás:

 • Kutyatár c. vers felidézése
 • Kutyákkal kapcsolatos saját élmény meghallgatása
 • Barchóbázás
 • Képek nézegetése ismert kutyafajtákról
 • Idő: 10 perc

Tartalom feldolgozása

 1. Hirdetés olvasása. Elveszett a kutya
  • Információk keresése a hirdetésben, a válaszok jelölése aláhúzással.
  • Idő: 10 perc
  • Eszköz: a hirdetés szövege, ceruza
  • Páros munka
 2. Szituácós játék: Képzeld el, hogy meglett a keresett kutyus. Játsszuk el. Önként vállalkozó párok.
  • Idő: 5 perc
 3. Figyelemfelhívó táblák olvasása: Pl. Vigyázz a kutya harap!
  • Beszélgetés e táblák jelentoségérol
  • Idő: 8 perc
  • Eszköz : Feliratok szövege
  • Egyéni és frontális munka
 4. Beteg a kutya. Tájékozódás egy állatpatika reklámtábláján
  • Fontos információk kigyűjtése
  • A párok egymásnak tesznek fel kérdéseket: Pl: Mi a gyógyszertár neve? Hol van a gyógyszertár? Mi a kutya baja?....
  • Idő: 15 perc
  • Eszköz: Reklámtáblák szövege
  • Páros munka
 5. Tamkó Sirató Károly: Kuli és a puli c. verse
  • A vers bemutatása
  • Önálló olvasás – ismeretlen szavak jelölése
  • A vers értésének igazolása kérdésekre adott válaszokkal
  • Idő: 15 perc
  • Eszköz: A vers szövege
  • Önálló munka
 6. Képalkotás a vers alapján
  • Idő: 15 perc
  • Eszköz: színes ceruza
  • Önálló munka
 7. Kép és a kutyafajta nevének összekapcsolása ( puli, komondor, kuvasz, tacskó, németjuhász, foxi, bernáthegyi, vizsla)
  • Idő: 5 perc
  • Eszköz: feladatlap
  • Páros munka
 8. Általánosítás: Felelősségérzet alakítása az állatok iránt.

Értékelés

Látogatás a városi komposztáló telepre és a kutyamenhelyre
2 óra
A szervezés az előkészítő időszakban megtörtént. A fogadók örömmel vették látogatásunkat. Az utazást szülői segítséggel oldottuk meg.
A komposztáló telepen láttuk a hatalmas tömegű zöldhulladékot. Beszéltek róla és be is mutatták a szükséges munkafolyamatokat. Majd láttuk a végterméket. Így remélhetően maradandó élmény lesz ez a környezetbarát eljárás azoknak a gyerekeknek is, akiknél otthon a komposztálás nem szokás.
A kutyamenhely "lakói" már messziről tudatták velünk, hogy jó irányba haladunk. A várostól néhány km-re jóérzésű, elkötelezett állatbarát emberek alakították ki a menhelyet. Sajnos folyamatosan sok lakója van.Most megközelítoleg 120 kutyáról kell gondoskodniuk. A tanítványok szeretettel vették körül az állatokat. Elgondolkodtató volt számukra a látvány, s néhány kutya története, amit az állatvédők meséltek. Célunkat, hogy elindítsuk a gyerekekben a felelősségérzetet az állattartással kapcsolatban, vélhetően elértük.

Állati hírességek - 2 óra
Ráhangolódás:

 • Kutyai testbeszéd – Mutass be egy-egy "kutyavéleményt" – Mire gondolnak a többiek?
 • Jól van, jól van kiskutyám.. címu játék
 • Beszélgetés : A kutyamenhelyen szerzett tapasztalatok megbeszélése
 • Mit segítenek nekünk az állatok?
 • Tudtok-e híres állatokról?
 • Idő: 20 perc
 • Frontális munka

Tartalom feldolgozása:

 1. Kántor / Mancs c. szöveg elolvasása 2x, némán. Gyengén olvasóknak tanító mutatja be.
  • Hosszú szavak olvasásának kiemelt gyakorlása
  • Idő: 10 perc
  • Eszköz: szöveg
 2. Válaszadás kérdésekre
  • Idő: 12 perc
  • Eszköz: vonalzó, ceruza
 3. Szómagyarázatok összekötéssel párban
  • Idő: 5 perc
  • Eszköz: feladatkártyák
 4. Hangos olvasás: differenciáltan ( gyengén olvasók a hosszú szavakat tartalmazó részt nem olvassák)
 5. Állítások rendszerezése – önálló munka (Mancsra és Kántorra vonatkozóak)
  • Ellenőrzés
 6. Pro és kontra: 2 csoport – felkészülnek: Miért jó ha kutyát tartasz, miért nem jó.
  • Válasszanak képviselot. Ők próbálják egymást meggyőzni , de a csapattagok segíthetnek a képviselőjüknek.

Értékelés

Időpont: 2009. november 12.
Osztály: 2. osztály
Hely: Czina Sándor Tagintézmény Orosháza
Tantárgy: Informatika
Témakör: Környezetvédelem
Tanító: Dienes István
I. Bevezeto rész: Óra eleji ismétlés, billentyűzethasználat.
II. Fo rész: Környezetvédelem
Beszélgetés a környezetvédelem fontosságáról. Te hogyan véded környezetedet?
Az interneten található környezetvédelemmel kapcsolatos képek bemutatása, megbeszélése.
Környezetvédelemmel kapcsolatos weboldalak felkeresése.

http://kornyezetvedelem.net
http://www.kutatokejszakaja.hu/doc/A_Nagy_Terv_bemutatkozik.pdf
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=1939
http://www.energiasuli.elmu.hu
http://nedobdel.uw.hu/

III. Befejezo rész:
Az órán tanult új ismeretek, fogalmak ismétlése, elmélyítése, pontosítása.

Óravázlat: Projekt – Környezetvédelem 2. osztály- 2009. novembere
Környezetismeret

 • Móra Ferenc : A cinege cipoje
  • Költözo madaraink – itthon maradók
 • Madárvédelem: - Madáretetok készítése
  • / mi adható és mi nem nekik/
  • / vízrol való gondoskodás/
  • A versbol csoportmunkában a madarak neveinek kigyujtése.
 • Móra Ferenc : Megjöttek a fecskéink c. részlet
  • Milyen hasznot hajtanak a madarak az embernek?
  • A szövegrészletben is keresssük meg! /csoportmunka/
  • Az általunk készített madáreteto kihelyezése a szabadba!
  • Magvakkal feltöltés- felelősök megválasztása.

Óravázlat:- Projekt - Környezetvédelem -2009 novembere
Szabadidős tevékenység: - ORIGAMI HAJTOGATÁS
2. osztály
A Föld, víz, levegő védelme.
Találós feladat:- állatnevek kitalálása
Ebbol - HAL, PAPAGÁJ, KUTYA – hajtogatása
Csoportalakítás /segítségadás a társnak/
Modell bemutatásával lépésről lépésre a figurák meghajtogatása
Társak munkájának véleményezése.
A legsikerültebbek kiválasztása a csoportban- tabló dekorálása ezekkel.