DÖK

Diákönkormányzatunk

Tagintézményünkben közel 20 éve az elsők között alakult meg a Diákönkormányzat, szokásos rövid elnevezésén a „DÖK”. Az úttörőmozgalom megszűnése után a legfontosabb feladat a diákok szabadidős programjainak szervezése, koordinálása volt. A kezdetekben az új szervezeti forma feladata, programja, munkája, szervezeti felépítése sokat változott, míg kialakult a mai arculata. Az autonóm szervezetnek tagja iskolánk valamennyi tanulója, irányítását a felsős osztályok osztálytitkárai, valamint egy felnőtt DÖK-vezető pedagógus végzi, amit a  Szervezeti és Működési Szabályzat rögzít. Éves munkatervünket a Pedagógiai Program, az intézményi munkaterv, valamint a diákok javaslatainak figyelembe vételével állítjuk össze.

A Diákönkormányzat működése:

A szervezet működését  A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei: 1993.évi LXXI.X.törvény a közoktatásról II. fejezet 10.§-tól 13.§-ig, A tanulók közösségei, a diákönkormányzat: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 62., 63. és  64.§, és Orosháza Város Ifjúságpolitikai koncepciója 2008-2013 határozza meg.

Alapvető feladata:  a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezése és lebonyolítása,  érdekképviselet. Intézményünk részt vesz az integrációs és képesség kibontakoztató pedagógiai rendszerben, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidős foglalkozásokon is a HHH-s tanulókra.

Célja: az intézmény szakmai munkatervét kiegészítve, annak megvalósulását elősegítve olyan szabadidős programokat szervezzünk tanulóinknak, amelyek elsősorban az aktív pihenést, szórakozást szolgálják, ugyanakkor színterei legyenek az osztályközösségek, s ezáltal az iskolai közösség alakulásának és fejlődésének.

DÖK-vezető: Pallag-Héjja Réka

Osztálytitkárok :

 • 5. o. - Tenkes Réka
 • 6. o. - Tobak Tamara
 • 7. o. - Kolompár Dzsenifer              
 • 8. o. - Vass Cintia, Ivacska Fanni

Hagyományos programjaink:

 • Szüreti mulatság
 • Állatok Világnapja
 • Hulladékgyűjtés
 • Egészségnevelési hónap
 • Diákgyűlés
 • Karácsonyi ünnepvárás
 • Farsang
 • Sulisirató
 • Tanévzáró rendezvény