Közzététel

Közzététel

Alapítványunk Közhasznúsági jelentése az alábbi linkre kattinva érhető el: 

A 2010-es év szöveges értékelése

Számviteli beszámoló

A 2010. év mérlegének főösszege 739. e. Ft. Az előző évhez képest jelentősen csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke a pénzkészlet értéke pedig nőtt. A bevételek kisebb mértékű emelkedése mellet a kiadások jelentősen csökkentek az előző évhez képest.

A részleteket az 1. sz melléklet mérleg és eredmény levezetése tartalmazza.

Költségvetési támogatás felhasználása

A szervezet 2010-ben 40 e. Ft költségvetési támogatást használt fel, az előző évi támogatásokból    pedig   382 e Ft-ot.

Az átvitel összege a következő évre 240 e. Ft, melynek jelentős része az APEH által utalt SZJA 1 %  összege. (2. sz melléklet)

A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 5 e. Ft volt.  Ennek oka, hogy a már említett
áthúzódó támogatások mellett a kiadás sokkal kevesebb összeg volt az előző évhez viszonyítva.    (3.sz.m.)

Cél szerinti juttatások kimutatása

A természetbeni és egyéb juttatás  60 e. Ft-tal kevesebb volt mint az előző évben. Ez abból adódott, hogy ebben az évben jelentősen kevesebb gyerek nevezési díját fizette a megyei és országos versenyekre  az alapítvány.  (4.sz. melléklet)

Kimutatás a kapott támogatásokról

2010-ben összességében 12 e. Ft-tal több támogatás érkezett az alapítványhoz, mint az előző évben.

A Nemzeti Civil Alapprogramtól nyert támogatás ugyanannyi, a helyi önkormányzattól 10 e. Ft-tal többet juttatott az alapítványnak és még egy nagyobb összeget kaptunk egy magánszemélytől. (5. sz. melléklet)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A szervezet ezen a címen juttatást nem nyújtott.

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Három hagyományos verseny megrendezésére került sor.

Ezek: Arany dobókocka Matematika Verseny, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny területi döntője, „Sulisirató” tréfás tanévbúcsúztató vetélkedő. Ezek költségeinek jelentős részét önkormányzati pályázaton nyert összegből fedeztük (jutalmazás, megvendégelés).

Eredményesen pályáztunk az NCA-hoz. Ennek eredményeként egy projektorral tudjuk segíteni az iskolában folyó oktató munkát, egyéb rendezvények lebonyolítását.

A SZJA 1 %-os támogatás összegéből egy asztali számítógépet vásároltunk, valamint egy fénymásoló bérleti díját fizetjük.

Mindkét technikai eszközre nagy szükségünk van ahhoz, hogy a napi munkát zavartalanul tudjuk végezni.

Szatmáriné Kajári Gabriella
a Kuratórium elnöke